Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)

ХОББ, или Хронична обструктивна белодробна болест, е заболяване, което се характеризира с частично или напълно необратимо ограничение на въздушния поток в белите дробове. Освен белите дробове, заболяването засяга и целия организъм и може да има фатален изход.

Заболяването е хронично, като при него белите дробове прогресивно снижават функцията си. Основните симптоми на ХОББ са хронична кашлица (и по конкретно – кашлица с отделяне на храчки за три или повече месеца годишно, в продължение на поне две последователни години), задух (затруднено дишане), който се усилва при физическо натоварване, чести белодробни инфекции.

ХОББ е предотвратимо и лечимо заболяване. Ранната диагноза и съвременното лечение могат да окажат съществено положително влияние върху естествения ход на заболяването. При този естествен ход, белите дробове прогресивно снижават функцията си. Съвременната медицина разполага със средства за лечение на ХОББ, които намаляват именно тази ускорена загуба на белодробна функция. При навременна диагноза, лечението на пациентите с ХОББ значително намалява задуха, усложненията и необходимостта от болничен престой, като същевременно повишава качеството на живот.

ХОББ е сред най-разпространените хронични заболявания при пушачи над 45 години и една от водещите причини за смъртност в света. Въпреки това болестта остава неразпозната и често началните й симптоми се подценяват и пренебрегват дълго, обяснявани с тютюнопушенето или възрастовите промени. Прогресивното нарастване на задуха води до тежка инвалидизация на пациентите с всички последствия в личен и социален аспект.

В даден етап от развитието на болестта пациентите стават изключително зависими от близките си, които обаче не винаги са в състояние да им помогнат, тъй като не разбират изцяло проблема. Появата на симптоми и нарушения в дишането често са объркващи за околните, особено ако не са обучени как да съдействат и да помагат на пациента за преодоляването или облекчаването им. Невъзможността от извършване и на елементарни физически усилия в ежедневието често обричат хората с ХОББ на самота и социална изолация. 

По данни на Световната здравна организация около 10% от населението на планетата страда от това заболяване. От 200 000 до 300 000 души в Европа умират ежегодно в резултат на ХОББ. Болестта убива годишно повече хора, отколкото ракът на гърдата и ракът на белия дроб взети заедно. До 2020 г. се очаква ХОББ да бъде на трето място сред най-честите причини за смърт сред хората (след сърдечния инфаркт и мозъчния инсулт) и петата по значимост след исхемична болест на сърцето, депресивните състояния, транспортните катастрофи и мозъчно-съдовите болести. За България се предполага, че страдащите от ХОББ са над половин милион души.

Причини за поява на ХОББ

  1. Тютюнопушене – то е една от водещите причини за поява на ХОББ; това е и причината ХОББ често да се нарича „болестта на пушачите”
  2. Продължително излагане и вдишване на прахови и химически замърсители
  3. Замърсеният атмосферен въздух
  4. Ниският прием на антиоксиданти чрез храните
  5. Възраст и пол

Основни симптоми на ХОББ

Основните симптоми на ХОББ са задух и недостиг на въздух, хронична кашлица с храчки, умора и отпадналост при извършване на елементарни физически упражнения, чести белодробни инфекции. Най-честите причини за поява на ХОББ са тютюнопушенето (около 15% от пушачите развиват болестта) и интензивното и продължително излагане на прахови замърсители и химикали, замърсеният атмосферен въздух и др.

ХОББ е предотвратимо и лечимо заболяване. Съвременната медицина разполага с широк набор от медикаменти за лечение на ХОББ. Макар пациентите, страдащи от заболяването, да не могат да бъдат напълно излекувани, ранната диагноза и съвременното лечение могат съществено да повлияят на хода на заболяването, като намалят ускорената загуба на белодробна функция. При правилна и навременна диагноза, лечението на пациентите с ХОББ води до значително намаляване на задуха, усложненията и необходимостта от болничен престой, като същевременно се повишава качеството на живот.

Световният ден за борба с ХОББ се отбелязва традиционно на 18 ноември, като тази година инициативата ще премине под надслов: „Без дъх, но не безпомощен” и ще е посветена на пълноценното общуване лекар-пациент и рационалното дългосрочно отношение към заболяването.

ТЕСТ ЗА ОЦЕНКА НА ХОББ

Тестът за оценка на Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е предназначен за хора, страдащи от ХОББ. Разработен е с цел да оцени влиянието на болестта върху качеството на живот на пациентите и проследяването й във времето. Попълването на теста става лесно и служи като инструмент на лекуващия лекар за справяне със заболяването на своите пациенти. Тестът за оценка на Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е съставен от осем въпроса. Отговорите са под формата на точки в скала от 0 до 5, в зависимост от  тежестта на симптомите, като 0 са най-леки. Сборът от точките, посочени за всеки въпрос, дава окончателната оценка за нивото на заболяването.

Тест за оценка на ХОББ:

http://www.catestonline.org/english/index_Bulgaria.htm

Допълнителна Информация:


^ Обратно към началото на страницата

България