office

ГлаксоСмитКлайн у нас

ГлаксоСмитКлайн работи и инвестира в България повече 20 години. Дейността на компанията е обвързана с осигуряване на качествено и съвременно лечение на българските пациенти, както и със създаване и поддържане на коректно, етично и стабилно партньорство с всички участници в системата на здравеопазването.Повече за “ГлаксоСмитКлайн” ЕООД
GSK House

GlaxoSmithKline в световен мащаб

ГлаксоСмитКлайн е водеща англо-американска научноизследователска фармацевтична компания. Тя е сред най-големите във фармацевтичната индустрия, с повече от 97 000  служители, дейност в над 100 държави и производствени центрове в цял свят.Повече информация

За GlaxoSmithKline

 
laboratory

История на компанията


ГлаксоСмитКлайн е прогресивна компания с вълнуващо бъдеще. Ние се грижим за изпълнението на нашата глобална цел – да подобрим качеството на човешкия живот за поколения напред.Повече за историята на GSK
research

Научноизследователска и развойна дейност

Между 12 и 15 години са необходими на една молекула да се превърне в лекарство...Повече за научноизследователската и развойна дейност в GSK