GSK ПРОДЪЛЖАВА ДА ПОДПОМАГА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПОСРЕДСТВОМ НЕЗАВИСИМО МЕДИЦИНСКО ОБУЧЕНИЕ


GSK България подкрепя образователни проекти за независимо медицинско обучение, организирано от трети страни в терапевтични области ...

Пълният текст

ВАЖНО !!!

Ваксините срещу хепатит Б за бебета

Във връзка с медийни публикации, касаещи ваксините срещу хепатит Б за бебета, искаме да уверим обществото, институциите и родителите, че забавянето е вследствие на повишени мерки за контрол...


Пълният текст

HPV_virus

ГлаксоСмитКлайн оглавява световния индекс за достъп до лекарства

GlaxoSmithKline за трети пореден път e начело на световния Индекс за достъп до лекарства (Access to Medicines Index).
Пълният текст

Новини и полезни факти

 

busy street

Архив на новините


Повече информация

globe

Полезни факти


Повече информация