tablets

Лекарства

Благодарение на лекарствата, продължителността на живот се е повишила с близо десет години от средата на XX-ти век. Освен че медикаментите, назначени съобразно диагнозата, удължават активния живот, те помагат всеки ден на милиони хора по света да се чувстват пълноценна част от обществото, неограничавани от болестта си.

Повече за лекарствата с лекарско предписание
syringes

Ваксини

GlaxoSmithKline е разработила над 25 ваксини за предотвратяване на потенциално живото-застрашаващи или инвалидизиращи заболявания, като хепатит А и B, дифтерит, тетанус, коклюш, морбили, заушка, рубеола, детски паралич, коремен тиф, грип, бактериален менингит и др.Повече за ваксините


Лекарствена безопастност

За ГлаксоСмитКлайн гарантиране безопасността на пациентите е от първостепенно значение и грижата за безопасността на всички наши лекарствени продукти е изключително важна.

Повече за Лекарствената безопастност

Нашите продукти

 
capsules

Продукти без рецепта


Повече за продуктите без рецепта