Контакти

За контакти:
“ГлаксоСмитКлайн” ЕООД
кв. Младост
бул. Цариградско Шосе 115Г, ет.9
1784 София
тел: (02) 953 1034
факс: (02) 950 5605

Contact Information:
GlaxoSmithKline EOOD
Mladost Region
115G Tzarigradsko Shose Boulevard, floor 9
1784 Sofia
Bulgaria
Tel. + 359 2 953 1034
Fax. + 359 2 950 5605


^ Обратно към началото на страницата

България